diumenge, 12 de gener de 2014

Cas Kite Projecte final: I als 18 Què?

Cas Kite Projecte Final: I  als 18 què? 


Síntesi destacant l’aprenentatge que es pretén


Els alumnes d’un centre d’acollida, s’han implicat en un projecte culinari per tal de preparar-se per a un futur. Han après treballar amb diversos utensilis i ingredients, en grups cooperatius, integrant les noves tecnologies i han plasmat els seus resultats en receptari virtual que han compartit entre ells.


Índex
Contingut
Observacions
Context General


Experiència en ensenyament
Adolescents
Nois i noies que viuen en un centre d’acollida de l Generalitat
Experiència / Nivell d’expertesa en l’ús de TIC
Ús de la xarxa i programes office majoritàriament.


Tipus d’escola
Centre d’acollida

Localització del centre
No s’especifica
---
Connexió
 Internet
---
Localització dels recursos tecnològics
Sala específica
---
Situació sòcio - econòmica dels alumnes
Mitjana-baixa 
Són alumnes amb pocs recursos
Context de la història o cas


Nivell dels alumnes
ESO-Batxillerat
---
Àrea / unitat
Noves tecnologies, cuina

Fites en la història


Activitats planificades a la sessió o unitat
  1. D’aquí a 5 anys...
  2. Fem un pastís
  3. La recepta que més m’agrada és...


  1. Vull deixar-te provar...
  2. Receptari
Conversa
Elaboració d’un pastís de manera conjunta
Conversa amb els companys
Elaboració d’una recepta de cada alumne
Elaboració d’un receptari compartit.


Nivell d’aprenentatge esperat
Aprendre a ser hàbil en l’ús de les tic aplicades a la vida personal i a l’ àmbit culinari, adquirir hàbits d’ autonomia, saber treballar en grup de forma cooperativa.
---
Tipus d’activitat
Aplicació de les TIC a la vida diària i a l’àmbit culinari.
---
Activitats de la història o cas


Tecnologies utilitzades
Xarxes socials, núvol
 
Raó per la qual la fa servir
Creació i compartició de les receptes que han creat.
---
Naturalesa de les activitats (tasques cognitives a realitzar)


Dificultats trobades

---
Ajuda / col·laboració emprada
Col·laboració de la psicopedagoga
---
Rol del professor
Guia i mediadora del procés
---
Rol de l’estudiant
Actiu i participatiu, conscient del seu aprenentatge.
---
Resultats


Observacions
Els alumnes realitzen les activitats molt engrescats i amb una gran participació i motivació.

Avaluació de l’aprenentatge
Autoavaluació i rúbrica
---
Lliçó apresa pel professor
Que els alumnes han realitzat un aprenentatge significatiu que realment s'ha basat en un problema real i que n'han gaudit, participant activament i de forma col·laborativa. Ha estat un bon projecte.

HISTÒRIA COMPLETA

Aquest projecte és el fruit final d'un llarg recorregut. Després de treballar diferents recursos, diferents conceptes i d'anar madurant-los, vam recollir-los i aplicar-los per dissenyar un projecte basat en l'aprenentatge significatiu i les noves tecnologies.
Juntament amb la meva companya Rosa vam organitzar-nos i vam decidir realitzar un programa culinari adreçat a alumnes d'un centre d'acollida per tal de que quan en sortissin fossin autònoms i es poguessin valer per si mateixos.

Vam proposar 6 activitats totes relacionades i presentades en una línia on la cooperació entre companys, el compartir, la comunicació s'unien amb la cuina i es va formar un àmbit de treball molt participatiu i dinàmic.
La idea principal era que els joves reflexionessin sobre els seu futur i prenguessin consciència de que han d'anar adquirint una autonomia per tal de poder viure en societat sense dependre de ningú. Després d'aquesta reflexió vam anar treballant diverses receptes amb diversos motius: un pastís pel caga tió, les seves receptes preferides, receptes per compartir i un receptari final.
Totes orientades a passar una bona estona amb els companys, compartint idees, reflexions, aprenent i adqurint hàbits i habilitats.

Principalment les activitats culinàries es van realitzar a la cuina i l'última activitat on es creà el receptari virtual per compartir-lo es va realitzar a la sala, juntament amb l'avaluació i autoavaluació.
Cal dir que els joves es van mostrar molt participatius i dinàmics i la proposta els va agradar molt. Van adquirir autonomia, responsabilitats, van evolucionar com a persones... en definitiva va ser un projecte molt positiu.

Vam quedar molt contentes amb els resultats obtinguts, tot i que ens hagués agradat poder realitzar documentació gràfica que per normativa del centre no va ser permès.
Totes dues hem realitzat un gran aprenentatge i hem pogut veure la nostra evolució amb la culminació d'aquest projecte i la seva posada en pràctica amb èxit i ha estat tota una satisfacció.

Cas Kite del propi aprenentatge

Cas Kite del propi aprenentatge
Síntesi destacant l’aprenentatge que es pretén
L’objectiu es un aprenentatge i un ús competent de les TIC tant en l’àmbit personal com en l’àmbit educatiu,  enfocat a perfeccionar i ampliar els coneixements per aplicar-los com a professional i sobretot orientats a l’aprenentatge significatiu.  
Índex
Contingut
Observacions
Context General
Experiència en ensenyament
Estudiant de psicopedagogia
Diplomada en Educació Infantil


Experiència /         
Nivell d’expertesa en l’ús de TIC
Educadora de suport i mestra d’Escola Bressol
 Nivell d’usuari : Principalment ús de la xarxa, el correu, alguns programes tipus moviemaker, Excel, Power point, jclic                          


 Em falta força     pràctica

Tipus d’escola
UOC: Universitat Oberta de Catalunya

Localització del centre
La Xarxa i diferents seus per a realitzar les proves
Connexió
 Internet

Localització dels recursos tecnològics
Casa

Context de la història o cas
Nivell de
l’ alumne
Nivell mig
Vaig començar amb un nivell força baix i mica en mica amb la pràctica he anat adquirint més competència tot i que encara haig de millorar i aprendre molt.
Àrea / unitat
NTICEDU
 Objectius:
·         Delimitar les diferents formes de conceptualitzar la Tecnologia Educativa, discriminant els seus límits i marcs d'actuació.
·         Valorar la importància dels factors socioculturals i comunicatius en les situacions mediades d'aprenentatge.
·         Dissenyar situacions d'aprenentatge mediades per eines tecnològiques, que potenciïn l'aprenentatge significatiu i el canvi conceptual.
·         Desenvolupar una actitud positiva però realista davant de l'aplicació de les TIC a les situacions d'ensenyament i aprenentatge.

Fites en la història
Activitats planificades a la sessió o unitat
1.    Autoavaluació inicial
2.    Debat CTS i aprenentatge
3.    Informe de Síntesis
4.    Projecte TIC i Aprenentatge significatiu


Nivell d’aprenentatge esperat
Adquirir les competències necessàries i assolir els objectius proposats en cada activitat, aplicant en cada cas els recursos necessaris de forma adient.

Tipus d’activitat
Activitats individuals o en parella, on es comparteixen els coneixements amb els companys mitjançant diversos recursos, fòrums, debats, blogs. És dóna molta importància a l’aprenentatge significatiu mitjançant el constructivisme.

Activitats de la història o cas
Tecnologies utilitzades
Portàtil
 
Raó per la qual la fa servir
Realitzar els treballs, consultar materials i assignatures.

Naturalesa de las activitats (tasques cognitives a realitzar)
 Parteix d’una autoavaluació sobre el propi coneixement en l’àmbit de les tecnologies, i es proposa anar realitzant un aprenentatge significatiu, realitzant una evolució, ampliant conceptes, realitzant una acomodació i finalitzant amb una reestructuració completa.

Dificultats trobades
-          En un inici el disseny de la pàgina em va costar d’assimilar. Era diferent dels altres i em costava trobar la informació.
-          Pel que fa a les pautes també vaig trobar que n’hi havia molt i molt seguides i vaig tardar una mica en agafar el ritme.
-          El meu punt dèbil ha estat el blog, perquè no he estat prou al cas de les dates per compartir el resum de les activitats.

Ajuda / col·laboració emprada
Diversos materials, mòduls, fòrums i debats, els companys i el consultor.

Rol del professor
Guia i orientador en les activitats: molt actiu.

Rol de l’estudiant
Actiu i participatiu, conscient de la seva evolució i del seu propi aprenentatge

Resultats
Observacions
El resultat ha estat positiu: he adquirit pràctica en nous programes, he realitzat un aprenentatge significatiu i una acomodació de nous conceptes i ho he pogut compartir amb els companys, fet que afavoreix la pròpia avaluació i autocrítica.

Avaluació de l’aprenentatge
Avaluació de les PACS realitzades, de la participació en fòrums i debats, de la correcta utilització dels recursos de cada activitat.

Història complerta

L’assignatura es presenta de manera que el propi subjecte comença avaluant allò que sap sobre les noves tecnologies i quina és al relació que tenen amb la societat i l’educació. A partir d’aquesta autoavaluació es comença un aprenentatge i un treball constant per tal d’anar adquirint les competències necessàries i aplicar-les en l’àmbit educatiu i personal a través d’una sèrie d’activitats.

A través d’aquestes activitats hem anat visualitzant diverses maneres d’orientar el treball amb noves tecnologies, hem pogut utilitzar diversos recursos que ja coneixíem i descobrir-ne de nous. Ha estat un treball molt compartit amb els companys mitjançant diversos espais de l’aula com els debats, els fòrums i les diverses carpetes que ha creat el consultor. Aquesta metodologia de treball permet fer un millor aprenentatge, més significatiu, ja que exigeix adquirir uns conceptes, acomodar-los i compartir-los, de manera que un mateix s’adona d’allò que ha après, el que no ha entès, pot ajudar a un company... per tant, és una gran manera de posar en marxa els esquemes de coneixement i els nous conceptes acomodats.

L’estructura de l’assignatura començant per l’autoavaluació i finalitzant amb el projecte ha permès seguir l’evolució del propi aprenentatge, d’aquesta manera hem pogut anar acomodant progressivament els nous coneixements, posar-los en pràctica i adonar-nos de com hem anat adquirint competències i millorant durant tota l’assignatura.

Una de les coses més importants ha estat relacionar tot el món de les noves tecnologies amb el constructivisme i l’aprenentatge significatiu. És la base sobre la qual hem anat treballant i s’han enfocat les diferents activitats. És una eina que hem d’utilitzar com a professionals i que ens ofereix un ampli ventall d’oportunitats per a treballar amb els nostres alumnes i aconseguir resultats molt positius, com hem pogut veure especialment en el projecte final, per tant, ha estat molt ben orientada i en ha permès realitzar un on aprenentatge que d’ara endavant podrem perfeccionar i aplicar en moltes ocasions.

Els recursos que ens ha proposat el consultor també han estat molt útils i ens han permès comunicar-nos i compartir molt bé els dubtes, coneixements i aprenentatges amb els companys, tant els debats, com els fòrums i els blogs, han estat propostes que han funcionat molt bé i ens han ajudat a completar els nostres aprenentatges.

Pel que fa a l’avaluació, ha estat molt complerta i se’ns ha permès autoavaluar-nos, per fer-nos partícips del procés i sobretot per se conscients d’allò que hem fet bé i allò que hem de millorar, donant-nos la oportunitat de poder recuperar activitats anteriors. El consultor ha fet una gran tasca com a guia i orientador i ha estat present en tot moment en les diferents activitats, consultes, animant-nos amb la feina i ajudant-nos amb les dificultats.

En definitiva, ha estat una gran experiència d’aprenentatge, tant pel contingut de l’assignatura com pels moments que hem anat compartint amb els companys,  ha estat un paler.